ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

EMİRDAĞ

Emirdağ, Afyonkarahisar'a bağlı ilçe.
EMİRDAĞ RESİMLERİ
EMİRDAĞ FOTOĞRAFLARI
EMİRDAĞ TANITIMI
EMİRDAĞ GÖRSELLER
EMİRDAĞ PİDE
EMİRDAĞ
AFYON EMİRDAĞ
GÖZELİ KÖYÜ CAMİ
EMİRDAĞ İLÇE TARİH
Tarihi
Emirdağ merkez ve çevresi Anadolu’daki bütün tarihi devirleri yaşamıştır. 
297 kez tıklanmış.
Davulga-Bademli kasabaları arasındaki Harmanören mevkiinde çıkartılan ve Afyon Müzesinde bulunan tarihi malzemeler bu bölgenin Arkaik Devri yaşadığını gösterir.

Bu bölgede Firikya ve Roma devrine ait eserler çoktur. Firikler zamanında başkent olan Ordione, ruhanı merkez Pessiniüs (Sivrihisar İlçesi Balhisar Köyü) askeri merkez olan Apmia (Dinar İlçesi) arasında kaldığı için çok gelişmiştir.
Emirdag Amorium
AMORİUM
 Bu üç merkez arasındaki yollar Petera (A.Kurudere Köyü), Oristüs (Çifteler Alikan Köyü), Amorium (Hisar Köyü) gelişmesini sağlamıştır.

İlk çağın büyük filozofu Ezop, Amorium' ludur. Bu devirde yapılan adak taşları A.Piribeyli Kasabasında (Pisia) bolca vardır. Roma zamanında yapılan ünlü malius seferi o devirde Gatalya bölgesi denilen buraya yapılmıştır.
21 kez tıklanmış.
DİYANET EMİRDAĞ KURAN KURSU
 Amorium M.S. 4.cü asırda Roma İmparatorluğunun ve dünyanın altıncı büyük şehridir. Etrafı surlarla çevrilidir. Roma devri kayıtlarında ve Bizans kilise listelerinde büyük dini ve idari merkez olduğu yazılıdır.
 Halen Hamzahacılı köyündeki türbenin kenarında duran büyük kartal kabartması Roma devrindeki hükümet konağının üzerinde bulunuyordu. Hisar Köyü (Amorium) da kazı çalışmaları her yıl yaz aylarında yapılmakta eski döneme ait tarihi kalıntılar çıkarılmaktadır. Bu eserler bu civarın tarihi zenginliğini göstermektedir.
Türkler bu bölgeye on birinci yüzyılda gelmeye başlamışlardır. Harmanörende bulunup Afyonkarahisar müzesinde sergilenen, Türkmen mezar taşları bu devrin belgesidir. O mezar taşları üzerinde Türkmen aşiretlerinin haçlılarla mücadelesi anlatılır. Ayrıca aynı mezar taşlarında Türkmenlerin günlük yaşayışları anlatılmıştır.

Bu bölgeye ilk iskan olan Türkmen aşireti, Morcali Türkmenleridir. Ağılcık- Dağılgan - Pörnek(Yenikapı) – Ekizce – Güneysaray – Tez – Adayazı - Elhan - Gömü - Hamzahacılı - Karacalar - Sığracık - Soğukkuyu - Suvermez - Tabaklar - Türkmenakören - Yarımca - Yavuz - Çiftlik- Eskicırgın (Kuruca Köyü) halkı bu aşirettendir. Daha sonra Karabağ Türkmenleri gelmiştir. Bademli - Davulga - Yeniköy - Avdan - A.Aliçomak - Daydalı - Eşrefli - Gelincik -İncik - Karakuyu Köy halkları bu Türkmen boyundandır.

Emirdağ merkezi Musahocalı aşiretindendir. Hicrî 1146 (m. 1734) tarihinde Musul vilayetinin Rakka sancağından Anadolu’ya gönderilen bu aşiret Musul’dan geldiği için, bir kısım aşiret iskan kayıtlarında Muslucalı ismi ile gelmiştir. Yedi kabile halinde gelen bu Türkmen aşireti büyük Bozulus aşiretine bağlıdır. Aşiret kışın Emirdağ yaylalarında yazın Çankırı'da yaylamak kaydı ile buraya gelmiştir. 1752 tarihli 701 numaralı aşiret iskan defterinde bu aşiretin konar göçerlikten men edilip, yerleşmesi ferman buyrulmuştur. 

Bunun üzerine Kaçarlı, İncili, Çilli, Eskicırgın adı verilen şimdiki yerine iskan olmuştur. Hicri 1260 (m. 1844) tarihli Afyonkarahisar şerhi mahkeme kaydında Cırgın Kariyesi (köyü), İncili Mahallesi ismi geçer. Aşiretin diğer kabilelerinde tamburacı cemaati, Suvermez Köyüne, Oşili Cemaati, Türkmenakören ve Yarımca Köyüne, Hacıfakılı Cemaati Hamzahacılı Köyüne, Caferli Cematide muhtelif köylere yerleşmiştir.

Daha sonra Boynuyonlu (Türkmen) aşireti gelerek Alibeyce, Beyköy, Gökçeyaka, Kılıçlı Kavlaklı, Burunarkaç, Gözeli, Kırkpınar, Bağlıca, Köylerine iskan olmuşlardır.
Bunun yanı sıra Emirdağ ve civarında Karakeçili, Karatekeli, Horzumlu Yörükleride Balcam, Başkonak, Çatallı, Dereköy, Emirin, Soğukkuyu, Tez, Demircili, Türkmen, Çaykışla, Güveçci Köylerinde iskan olmuştur. 

Ayrıca 1877-1950 yılları arasında Rumeliden gelen muhtelif göçmenlerde Hisar, Salihler, Toklucak, Yarıkkaya, Umraniye, Ablak, Aydınyaka, Beyören. Camili, Eskiakören, Kılıçlar, Karayatak, Yusufağa, Topdere, Köylerine yerleşmişlerdir.
Emirdağ ve köyleri 1850'ye kadar kısmen Barçınlı (Bayat İlçesi) kısmen de vahid-i Barçınlı’ ya (Bolvadin Kemerkaya Kasabası'na) bağlanmış, 1850' den sonra musluca nahiyesi kurulmuştur.

 1867 yılında Aziziye ismiyle ilçe merkezi olmuştur. Barçınlı (Bayat İlçesi) han-ı barçın (Eskişehir Han İlçesi) nahiyeleri, 130 adet köy Aziziye' ye bağlanmıştır. 1932 yılında Aziziye adı kaldırılarak güneyinde bulunan Emirdağlarına izafeten Emirdağ ismini almıştır.
1918'de başlayan 1922'de biten

 Kurtuluş Savaşında Emirdağ stratejik olarak önemli bir yer işgal etmiştir. Bölge, Yunanlılar tarafından 16 Ağustos 1921'de yunan birlikleri tarafından işgal edilmiş ve 20 Ağustos 1921'de birliklerimiz tarafından tekrar geri alınmıştır.

İşgalde Yunanlılar Emirdağ, Haymana, Mihalıççık ve bölgesinde 66 köyün tamamını ve 57 köyün bir bölümünü yakıp yıkmışlardır.
09 Aralık 1921'de Atatürk ve erkan-ı harp miralayı Arif Bey Emirdağ' a gelmiştir. Atatürk 25 Mart 1922'de Emirdağ'a gelerek savaşın gidişatını yönetmiş ve üç gün burada kalmıştır.

ARABAŞI
İstiklal Savaşında düşmanın hava akınları ile şehit düşen iki Mehmetçiğin aziz hatıralarına hürmeten 1963 yılında ilçe turizm ve kalkındırma derneği tarafından Suvermez Köyünde ve yol kenarında bir şehitler abidesi yaptırılmış olup daha sonra şehitlik Milli Savunma Bakanlığı adına tahsis edildiğinden abide restore edilmiştir. Her yıl 18 Mart' ta anma töreni bu şehitlikte yapılmaktadır.

EMİRDAĞ PİDE
 Ayrıca Tez Köyünde de beş İstiklal Savaşı şehidinin mezarı bulunmaktadır.
1960 yılından sonra tüm Türkiye’de olduğu gibi köyden şehre göç artmış. Bundan Emirdağ’ da etkilenmiştir. Özellikle önemli yol çıkışları doğrultusundaki köylerden şehir merkezine göç eden nüfus köylerine yakın yerlere yerleşmişlerdir. 

GÜVEÇ
İlçede gerek alt yapı çalışmaları ve gerekse diğer konularda (konut inşası, yeni ticaret merkezlerinin açılması) 1960-1980 yılları arasındaki gelişiminin saptanmasında etkili olmuştur.
İlçe yine önemli karayolları çıkış doğrultusunda ve Çayderenin açmış olduğu vadi içerisinde Kuzeydoğu-Güneydoğu yönünde gelişme göstermiştir.

 Bu dönem içerisinde yakın köylerden şehir merkezine göç kendini haritadan bariz olarak göstermekte Elhan, Suvermez ve Horan yolları üzerinde yeni yerleşim sahaları açılmıştır. İlçe asıl gelişimini 1980 yılından sonra gerçekleştirmiştir. 1980’de 14.733 olan şehir nüfusu 1997’de 22.023’e yükselmiştir.

İlçede alt yapı oldukça düzelmiş, hizmet sahaları yaygınlaşmış, çok modern ve kullanışlı ev inşası yoğunlaşmıştır. 1980’lerde Eskişehir yolu üzerinde kurulan Sanayi sitesi İlçenin ekonomisinde ve gelişiminde oldukça etkili olmuştur. 1965’lerden sonra İlçe genelinde yaşanan Avrupa’ya göçler sonucu İlçenin nüfusu azalırken, İlçenin nüfusu Avrupa’ya gidip, geri dönüş yapanların köye değil şehre yerleşmesi sonucu artmıştır. 

Genel hatlarıyla kuruluşundan bugüne Güney, Güneybatı, Güneydoğu ve doğu yönünde gelişme gösteren İlçe gelişiminde yer yüzü şekilleri, eğim, nüfus gelişimi, yeni ticaret sahalarının açılması gibi faktörler etkili olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında 4 mahallesi olan İlçe, günümüzde 10 mahallesi ve 10.271 hanesi vardır.
EMİRDAĞ İLÇE COĞRAFYA
Coğrafi Durumu

İlçemiz Ege Bölgesinin kuzeydoğusunda yer alır. İlçenin yüzölçümü 2.213 km²’ dir. Afyonkarahisar' a 70 km, Eskişehir' e 110 km, İzmir' e 397 km, Ankara' ya 186 km ve Konya' ya ise 225 km uzaklıktadır.
Kuzeyinde Eskişehir İli Sivrihisar ve Çifteler İlçeleri, Kuzeybatısında Eskişehir İli Han İlçesi, Batısında Afyonkarahisar İli Bayat İlçesi, güneyinde Bolvadin, Sultandağı İlçeleri ve doğusunda Konya İli Çeltik İlçesi, güneydoğusunda Konya İli Yunak İlçesi ile komşudur.

EMİRDAĞ İLÇE YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
Yer Şekilleri
Genel olarak İlçe düz bir yapıya sahiptir. Kuzey ve doğusunda oldukça geniş ovalar yer almaktadır.
İlçeyi güneyde Emirdağları çevreler. Emirdağlarının en yüksek tepesi olan Emirdede Tepesinde yükseklik 2.295 m. ulaşır.
İlçenin Kuzeyinde bulunan Adaçal Tepesinin (1.259 m.) eteğinde ve çukur bir arazide kurulan Emirdağ’ ın deniz seviyesinden yüksekliği de 983 m. dir.

EMİRDAĞ İLÇE İKLİM
İklim
İlçemiz İç Egenin kuzeydoğusunda yer alması nedeniyle; iklimsel olarak, geçiş bölgesindedir. Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve yağış oranı yok denecek kadar azdır.
Yağışlar sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde daha çok görülmektedir. Yıllık toplam ortalama yağış miktarı 297,9 mm dir.
En yüksek sıcaklık Temmuz ayında 39.3 olarak ve en düşük sıcaklık ise Ocak ayında -11.4 görülmüştür. Yıllık ortalama minimum sıcaklık 0.3 ile maksimum sıcaklık 19,0 olarak görülmüştür.
EMİRDAĞ İLÇE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Bitki Örtüsü
İlçenin üzerinde bulunduğu alanlar 6. sınıf topraklar olup, bitki örtüsü bakımından fakirdir.
İlçenin yüzölçümü 221,300 hektardır. Bu arazinin; 130.623 hektarı ekilebilir arazi, 27.604 hektarı da tarıma elverişli olmayan arazidir. 31.954 hektarı ormanlık ve fundalık, 31.119 hektarı çayır ve meradır.
Emirdag Merkez
Hububat üretiminde Arpa, Buğday ve Şeker Pancarı ön sıraları almaktadır. Son yıllarda çiftçiler tarafından yonca üretimine de ağırlık verilmeye başlamıştır.
Hayvancılık halkımızın ana geçim kaynaklarından biridir. Mera ve besi hayvancılığı şeklinde yapılmaktadır. Emirdağ yaylalarının hayvancılık yönünden önemi büyüktür. Merkez ve civar köylerden yaz aylarında hayvancılıkla uğraşanlar yaylaya çıkarlar.
Emirdag Genel Gorunum
EMİRDAĞ İLÇE NÜFUS
EMİRDAĞ KÖY VE BELDE NÜFUSLARI
BELEDİYELER NÜFUSU
YERLEŞİM YERİ
Toplam
Erkek
Kadın
Emirdağ Belediyesi
20.531
10.338
10.193
Adayazı Belediyesi
544
263
281
Aşağı Piribeyli Belediyesi
1.235
613
622
Bademli Belediyesi
799
377
422
Davulga Belediyesi
2.773
1.409
1.364
Gömü Belediyesi
2.359
1.160
1.199
Emirdag Merkez
BELDELER TOPLAMI
28.241
14.160
14.081
KÖYLER TOPLAMI
15.465
7.720
7.745
İLÇE NÜFUSU
43.706
21.880
21.826
KÖYLER NÜFUSU
Yerleşim Yeri
Toplam
Erkek
Kadın
Ablak Köyü
94
48
46
Ağılcık Köyü
173
83
90
Alibeyce Köyü
161
83
78
A.Aliçomak Köyü
162
75
87
A.Kurudere Köyü
221
113
108
Avdan Köyü
Emirdag Baglica Koyu Alabalik Tesisleri
74
30
44
Aydınyaka Köyü
92
41
51
Bağlıca Köyü
152
78
74
Balcam Köyü
75
37
38
Başkonak Köyü
581
309
272
Beyköy
53
25
28
Beyören Köyü
62
35
27
Burunarkaç Köyü
40
19
21
B.Tuğluk Köyü
115
60
55
Emirdag Korkmazlar Dinlenme Tesisleri
Camili Köyü
75
37
38
Çatallı Köyü
431
210
221
Çaykışla Köyü
675
350
325
Çiftlik Köyü
516
261
255
Dağılgan Köyü
113
57
56
Dağınık Köyü
13
6
7
Daydalı Köyü
58
33
25
Emirdağ Merkez
Demircili Köyü
281
155
126
Dereköy Köyü
293
138
155
EskiAkören Köyü
122
61
61
Ekizce Köyü
387
185
202
Elhan Köyü
351
183
168
Emirin Köyü
158
80
78
Eşrefli Köyü
498
248
250
Gedikevi Köyü
147
81
66

Gelincik Köyü
85
35
50
Gökçeyaka Köyü
104
50
54
Gözeli Köyü
253
123
130
Güneysaray Köyü
535
278
257
Güveçci Köyü
550
267
283
Güney Köyü
37
24
13
Hamzahacılı Köyü
270
126
144
Hisar Köyü
40
18
22
Karaağaç Köyü
203
101
102
Karacalar Köyü
576
286
290
Karakuyu Köyü
175
82
93
Karayatak Köyü
32
17
15
Kırkpınar Köyü
182
93
89
Kılıçlar Köyü
90
42
48

KılıçlıKavlaklı Köyü

101
52
49
Kuruca Köyü
114
59
55
Leylekli Köyü
28
16
12
Örenköy
443
202
241
Özkan Köyü
153
66
87
Salihler Köyü
149
76
73
Sığracık Köyü
191
95
96

Soğukkuyu Köyü
96
46
50
Suvermez Köyü
323
157
166
Tabaklar Köyü
246
121
125
Tepeköy Köyü
75
43
32
Tez Köyü
560
273
287
Topdere Köyü
36
18
18
Toklucak Köyü
86
42
44

Türkmen Köyü
336
183
153
T.Akören Köyü
341
164
177
Ümraniye Köyü
75
39
36
Veysel Köyü
214
108
106
Yarıkkaya Köyü
156
76
80
Yarımca Köyü
80
39
41
Yavuz Köyü
97
47
50
Yenikapı Köyü
358
176
182
Yeniköy
682
349
333

Yukarı Kurudere Köyü
475
239
236
Yusufağa Köyü
83
40
43
Yüreğil Köyü
662
331
331
GENEL TOPLAM
15.465
7.720
7.745
Ablak • Ağılcık • Alibeyce • Aşağıaliçomak • Aşağıkurudere • Avdan • Aydınyaka • Bağlıca • Balcam • Başkonak • Beyköy • Beyören • Burunarkaç • Büyüktuğluk • Camili • Çatallı • Çaykışla • Çiftlik köyü • Dağılgan • Dağınık • Daydalı • Demircili • Dereköy • Ekizce • Elhan • Emirinköyü • Eskiakören • Eşrefli • Gedikevi • Gelincik • Gökçeyaka • Gözeli • Güneyköy • Güneysaray • Güveççi • Hamzahacılı • Hisar • İncik • Karaağaç • Karacalar • Karakuyu • Karayatak • Kılıçlar • Kılıçlı Kavlaklı • Kırkpınar • Kuruca • Leylekli • Örenköy • Özkan • Salihler • Sığracık • Soğukkuyu • Suvermez • Tabaklar • Tepeköy • Tezköy • Toklucak • Topdere • Türkmen • Türkmenakören • Umraniye • Veysel • Y.Kurudere • Yarıkkaya • Yarımca • Yavuz • Yenikapı • Yeniköy • Yusufağa • Yüreğil

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder